creative studio, s.r.o., Heckova 3, Bojnice, 972 01